Operaatio Epäeettisyysohjelma 2019 - 2021: Hiilijalanjäljestä

Jaa Facebookissa

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Useimmiten hiilijalanjälki raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), mikä huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, keskeisimpinä metaanin (CH4) ja ilokaasun eli dityppioksidin (N2O).

Hiilijalanjälki voidaan määrittää yritykselle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Kiertotalouden periaatteita noudattavalla yhteiskunnalla on pienempi hiilijalanjälki. Joidenkin arvioiden mukaan yli puolet hiilidioksidipäästöistä liittyy materiaalien hallintaan ja aineellisten hyödykkeiden valmistamiseen.

Päätettiin mitata hiilijalanjälki itse Y-hiilarilla

Hiilijalanjälkeä voi mitata monella eri tavalla, ja mitään yhtä oikeaa totuutta ei ole. Me tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja ja päädyttiin SYKE:n Y-Hiilariin.

Y-Hiilari on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalun on luonut Anniina Kontiokorpi osana diplomityötään ”Energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistäminen pk-yrityksissä”.

Hiilijalanjälkeä voi mitata kolmessa tasossa

Hiilijalanjäljen tasot on määritelty GHG-protokollassa, joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan:

Taso 1 sisältää yrityksen suorat päästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnasta toimipisteessä. Meillä tämä on toimitilojen lämmityksen aiheuttamat päästöt.

Taso 2 on epäsuoria päästöjä, jotka muodostuvat meidän käyttösähkön tuotannosta.

Taso 3 on epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät yrityksen tuotantoprosesseista ylävirrasta, tuotteiden käytöstä aiheutuvista päästöistä alavirrassa, jätehuollosta ja liikematkoista.

Laskennan haasteita

Varustelekalla ei ole omaa jätehuoltoa, vaan se on yhteinen kiinteistön kolmen muun vuokralaisen kanssa. Jätemääristä on laskettu Varustelekan osuuksiksi kolmasosa, paitsi metallijakeen osalta viidesosa (koska oletuksena on, että Kalevala Koru tuottaa suurimman osan metallijakeesta.) Pahvin määrä on tarkka, koska Varustelekalla on oma paalain ja oma noutosopimus.

Kaukolämmöstä Varustelekalla ei ole omaa mittausta, vaan se on myös yhteinen vuokralaisten kesken. Varustelekalle on jyvitetty kaukolämmöstä vuorattujen neliöiden osuus, eli 40 %.

Lämmöntuotannon suuri synti on käyttämämme kaukolämpö, siitä kun 55 % tuotetaan polttamalla kivihiiltä. On olemassa uusiutuvaa kaukolämpöä, ja tutkimme mahdollisuutta ottaa se käyttöön. Uusiutuvassa kaukolämmössä on vaan se ongelma, että vaikka sitä ostaisimme, niin ihan samaa kivihiilikaukolämpöä meidän pattereihin silti virtaisi. Eli uusiutuvan kaukolämmön asiakkaat maksavat korkeampaa hintaa siitä, että sitä uusiutuvaa sitten tuotetaan jonnekin ja tarjotaan jossain. Onneksi vappuna 2029 kivihiilen poltosta tulee laitonta Suomessakin.

Jatkossa tätä laskentaa tehdään Compensaten kanssa yhteistyössä. Saadaan sitten varmasti tarkempaa ja tarkoituksenmukaisempaa tulosta laskennasta. Nyt syksyn aikana valmistellaan tuotekohtaista hiilijalanjäljen laskentaa omien tuotteiden osalta. Tavoitteena on, että kun ostat meiltä meidän oman tuotteen on sen jalanjälki jo kompensoitu.

Matka jatkuu

Tämähän on edelleen vielä operaation alkua ja jatkossa meidän pitää pystyä vastaamaan aika vaikeisiinkin kysymyksiin. Ensimmäisenä nousee mieleen jotta:

  • Millaista hiilijalanjälkeä Varusteleka hakee tulevina vuosina, ja miten tavoitteisiin päästään?
  • Koska Varusteleka on nollapäästöinen?
  • Miten Varusteleka pienentää asiakkaiden ja arvoketjun hiilijalanjälkeä?
  • Miten Varusteleka muuttaa koko toimialan käytäntöjä?
  • Asettaako Varusteleka yhteistyökumppaneilleen joitain tavoitteita?
  • Tuleeko käymään niin että Varusteleka ei myy jotain tuotetta siksi että sen hiilijalanjälki on liian suuri?

Älkääpä vielä vetäkö keuhkoja täyteen ja aloita odottelua, koska tämä tehdään hätiköinnin sijaan kunnolla.

Artikkelin tuotteita

Turkishattu, jäniksestä, epäeettinen
Turkishattu, jäniksestä, epäeettinen
39.99 EUR
Tosi hyvä, tyylikäs ja lämmin hattu. Pikku miinuksena nää on tehty kidutettujen vauvajänisten nahoista. Lisää ei muuten tule. Nää on oikeesti loppu, eikä lisää tuu. Meilläkin on joku moraali. Jossain. Kiitos kaikille niille 80 ihmiselle, jotka osti nää vuorokauden sisään pois, enää ei oo epäeettisiä varusteita Varustelekassa.
Loading...