Varustelekan tilinpäätöstiedote 2022

Jaa Facebookissa Jaa Facebookissa

Viime tilikauden kultadublonit ja oravannahat on saatu laskettua ja tilintarkastaja on messunsa saarnannut, joten tässä olisi pieni aikamatka viime vuoteen lukujen valossa. Nauttikaa.

Elämää sotataloudessa: Liikevaihto kasvoi yli tavoitteen

Viime vuosi kiteytyy pitkälti Venäjän paskavaltion hyökkäykseen itsenäiseen Ukrainaan. Tuntuu mauttomalta kirjoittaa sodan vaikutuksista liiketoimintaan, kun Ukraina kamppailee olemassaolostaan ja ihmisiä kuolee. Mutta faktat on faktoja ja läpi ihmiskunnan historian on sodilla ollut vaikutuksensa liiketoimintaan.

Sodan seurauksena kysyntä räjähti käsiin. Oleellinen määrä materiaalia meni Ukrainaan joko yksityisten henkilöiden, avustusprojektien tai muiden kanavien kautta. Sotakelpoisen materiaalin hankkiminen ei rajoittunut vain Ukrainan varustamiseen, vaan kysyntä kasvoi läpi kaikkien markkina-alueiden. Etenkin kotimarkkinalla ja Euroopassa reserviläiset ja tavan kansalaiset panostivat omaan kriisivalmiuteensa.

Viime tilikauden liikevaihto oli 23.1 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen tilikauteen tuli reilut 24 %.

Varustelekan liikevaihto kanavittain

Sota vaikutti myös myynnin rakenteeseen. Kovinta kasvu oli tavarantoimittajien merkeissä, joissa painottui etenkin taisteluensiapu, suojavälineet, leiriytymisvarusteet ja jalkineet. Varustelekan omat tuotemerkit kasvoivat myös kivasti, mutta saatavuuden kanssa oli ajoittain haasteita, joten kauppaa jäi tekemättä. Omien tuotemerkkien osalta sodan vaikutus on ilmeinen: Särmä TST:n myynti kasvoi räjähdysmäisesti.

Varustelekan liikevaihto tuotetyypeittäin

Varustelekan yhtenä tavoitteena on luoda vaurautta Suomeen ja mittari tälle on meidän oma vaihtotase. Käytännössä siis sen erotus, paljonko ostetaan ulkomailta eli maksetaan euroja muualle, ja paljonko myydään ulkomaille eli tuodaan euroja takaisin Suomeen.

Ostot ja liikevaihto ulkomailta

Viime tilikauden osalta meidän vaihtotase jäi aika paljon pakkaselle. Ensimmäinen selittävä tekijä on se, että tilastointitapa on muuttunut. Aikaisemmin ei ihan saatu kiinni tuotetasolla, mistä tuote tulee, vaikka ostettaisiin se kotimaiselta yritykseltä. Monella kotimaisella firmalla kun on tuotantoa ulkomailla. Vastuuttomuustyön kautta ollaan saatu parempi vainu, mistä meidän tuotteet tulee.

Toinen vaikuttava seikka on varaston muutos, sillä vuoden 2022 aikana jouduttiin kasvattamaan varastotasoja saatavuuden varmistamiseksi. Nämä ostot eivät olleet tilinpäätöshetkellä vielä kääntyneet myynniksi.

Positiivista on se, että ostot muualta maailmasta on merkittävästi vähäisempiä kuin myynti EU:n ulkopuolelle, joten ollaan saatu enemmän lantteja EU:n alueelle kuin mitä ollaan luovutettu pois. Ostojen kotimaisuusastetta pyritään nostamaan jatkuvasti, mutta tekstiiliteollisuuden kapasiteetti Suomessa on erittäin maltillinen ja tukeudumme paljon eurooppalaisiin tehtaisiin.

Inflaatio laukkaa ja toimitusketjut on kuralla

Vuoden 2022 alussa näytti siltä, että toimitusketjut alkaa vähitellen toipua koronasta ja tekemiseen tulee jonkinmoinen ennustettavuus. Sota kuitenkin muutti tilannetta oleellisesti. Etenkin Euroopassa sotatavaraan kykenevien valmistuskumppaneiden kapasiteetti meni tukkoon per heti, ja materiaalien kysyntä ylitti tarjonnan. Tähän päälle tuli vielä energian hinnan nousu ja muut heinäsirkkaparvet, niin tuloksena ollaan saatu iloksemme noussut kustannustaso ja heilahtelua saatavuudessa. Merkittävä osa viime vuoden ja tämän hetken hyllypuutteista on tätä perua.

Viime tilikauden aikana kustannukset nousivat lähes 21 %. Kustannusten kasvuvauhti saatiin pidettyä alle liikevaihdon kasvun tehostamalla omaa toimintaa ja kiristämällä vyötä. Valitettavasti osa ostamiemme tuotteiden hinnanoususta meni myös myyntihintoihin. Nopeiten kasvaneita kustannuksia oli juurikin tuotteet, niiden materiaalit, valmistus ja logistiikka sekä liiketoiminnan muut kulut, jossa isoja potteja on esimerkiksi toimitilat ja muut liiketoiminnan infrastruktuuriin liittyvät palvelut. Lisäksi liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu päästökompensaatiot edelliseltä tilikaudelta, jotka olivat noin 43 000 € (1 245 hiilitonnia).

Kustannusrakenne

Tulos parani, veroja tilitettiin ja päästiin maksamaan bonuksia jengille

Liikevaihdon voimakas kasvu ja kustannusten kanssa saavutettu torjuntavoitto johti kannattavuuden paranemiseen. Vuoden 2022 liikevoitto oli 1.096 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 4.74 %. Liikevoitosta kun veistellään rahoituskulut ja verot pois, niin tilikauden tulos oli 824 150.04 euroa.

Liikevoitto 2022

Tulos oli erinomainen ottaen huomioon kaikenlaiset harmitukset, mitä nykyisessä toimintaympäristössä voi kohdata. Liikevaihdon kasvu ja hyvä tulos johti myös siihen, että kakussa oli jaettavaa yhteiskunnalle ja henkilöstölle.

Suoria ja epäsuoria veroja tilitettiin yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa. Näistä toki suurimpana arvonlisäverojen kerääminen. Koska Varustelekan kansainvälinen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi, on meistä tullut verovelvollinen jo aika moneen paikkaan, mutta silti leijonanosa arvonlisäveroista tulee suomalaisen verokarhun kirstuun.

Suorat ja epäsuorat verot

Varustelekalla on käytössä tulospalkkiomalli, joka on sidottu yrityksen liikevoittoon. Jos päästään tietyn kynnysarvon yli, alkaa bonusta kertyä jokaisesta lähtötasan ylittävästä eurosta. Jengi teki loistavaa duunia vaativissa olosuhteissa, minkä tuloksena saatiin erinomainen tulos aikaan. Tästä suoriutumisesta maksettiin henkilökunnalle bonuksia seuraavasti: Henkilöstön tulospalkkioksi kertyi 199 414 €. Tästä potista makseltiin eläke- ja muita sivukuluja yhteensä 43 073 €. Loput jaettiin työntekijöille työtunteihin suhteutettuna tasan, tunti- tai kuukausipalkka ei tähän vaikuta. Keskimääräinen tulospalkkio per nuppi oli 2 431 euroa.

Tilikaudesta jäi ristiriitaiset fiilikset. Toisaalta onnistuttiin hyvin ja kehitettiin firmaa taas paremmaksi haastavissa olosuhteissa. Näistä saavutuksista voi jokainen varustelekalainen olla vilpittömästi ylpeä. Samaan aikaan viime vuosi oli karu muistutus siitä, missä bisneksessä ollaan. Sodalla ja muilla kriiseillä oli ja on edelleen positiivinen vaikutus Varustelekan liiketoimintaan. Tämän ymmärtäminen laittaa aika nöyräksi ja kiitolliseksi siitä, missä tilanteessa ollaan täällä Suomessa.

Tulevaisuuden näkymät

Karavaani jatkaa kulkemistaan ja koirat haukkumistaan. Varustelekalla on edelleen tavoitteena Total World Domination. Strategian mukaisesti tullaan painimaan ainakin seuraavien asioiden kanssa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä:

Make Europe Great Again!

Johtuen globaaleihin toimitusketjuihin liittyvistä haasteista ja halusta tehdä kunnon hyviä vaatteita ja varusteita, me luovutaan siitä vähästäkin kaukotuotannosta, mitä meillä on ollut. Omien tuotemerkkien tuotanto tulee siirtymään täysin EU-alueelle ja Suomeen.

America First!

Yhdysvaltojen ja Kanadan liikevaihto on kasvanut siihen kokoluokkaan, että nyt mietitään järeämpiä keinoja, miten Pohjois-Amerikan isoa markkinaa voitaisiin järkevästi palvella ja tuoda sieltä tänne dollareita. Hallinnollisista syistä edessä on yhtiön perustaminen Yhdysvaltoihin (tällä kertaa oikeasti) ja sen jälkeen aletaan hahmotella optimaalisen jakelun rakentamista. Tällä hetkellä me lähetetään jokainen paketti Konalasta Atlantin yli; hiilijalanjälki ja kustannukset alkaa olla kipurajalla.

Brand Level-Up

Kaikki maailman ihmiset ei vielä tunne Varustelekaa, joten propagandaosastolla käy melkoinen suhina, että saadaan jengi kyytiin. Käytännön tasolla laitetaan markkinoinnin värkkejä kuntoon konepellin alla sekä suunnitellaan ja toteutetaan strategisia psy-ops-kamppiksia keskeisille markkinoille.

Toimintaympäristö on varsin epävarma ja talouden näkymät parhaimmillaankin sumuiset. Näissä kuvioissa tehdään parhaamme ja vähän päälle, että firma kasvaa, voidaan työllistää jengiä ja tehdä mageita juttuja.

Lopuksi

Erittäin iso kiitos koko Varustelekan jengille vuoden 2022 eeppisestä tuloksesta ja kaikista siisteistä jutuista mitä saatiin aikaan. Jokaisen kädenjälki näkyy tuloksessa ja siinä missä kuosissa firma on. Iso kiitos myös meidän vanhoille ja uusille asiakkaille luottamuksesta. Teitä on ollut ilo palvella. Mikään firma ei menesty ilman erinomaisia tavarantoimittajia ja yhteistyökumppaneita. Kiitos myös teille tuesta.

P.S. Jotta prioriteetit pysyy oikeina, niin muistetaan tukea Ukrainaa. Ukraina taistelee tällä hetkellä roistovaltio Venäjää vastaan myös meidän puolesta. Ukraina tulee voittamaan ja ajamaan venäläisterroristit pois maaperältään. Slava Ukraini!

Lue myös

Loading...