Operaatio Epäeettisyysohjelma: Hiilijalanjälki 2021

Jaa Facebookissa Jaa Facebookissa

Siinä se nyt sit taas ois, yksi vuosi lisää päästöjä. Meillähän on ollut tässä jo pari vuotta työn alla selvittää ja pitää vuosittain kirjaa aiheuttamamme ympäristötuhon määrästä sekä suunnitella toimenpiteitä sen vähentämiseksi, kuten meidän vastuuttomuusduunista kertovalta sivulta voit lukea.

Vuonna 2021 saatiin aikaiseksi reilut tuhat kaksisataa tonnia lisää hiiltä atmosfääriin ja yhdeksän prosentin kasvu jalanjälkeen. Meidän hiilijalanjälki siis kasvaa reippaammin kuin liikevaihto, joka kasvoi 2,6 %.

Kuvaajasta voi ehkä huomata, että esimerkiksi meidän jätemäärät ja energiankulutus on suhteellisen vakiintuneita. Tästä artikkelista löydät syitä 2019 ja 2020 päästöjen välisiin eroihin. Kuljetukset jatkavat edelleen kasvuaan kaikista nopeiten ja vaikuttavat suoraan eniten meidän päästöjen kehitykseen. Lentämällä kulkevien pakettien aiheuttamat päästöt nousivat 7 %. Myös reissut tapahtumiin ja messuille alkavat nekin pikkuhiljaa palautumaan ruttoa edeltäneelle tasolle, ja niin niihin lentelystä syntyvät päästötkin. Meidän työmatkat, bisnesreissut ja Kontti-kiertue alkavat aiheuttaa jo yhtä paljon päästöjä kuin omien tuotemerkkien tuotteiden kuljetus tehtailta Konalaan. Suhteessa näistä syntyy yhteensä kuitenkin “vain” vajaa 50 tonnia päästöjä, nelisen prosenttia kaikista, kun taas pakettien lähettäminen asiakkaille synnyttää yli 1 000 tonnia hiilidioksidia ja muita ilmastoa lämmittäviä kaasuja, kaikkiaan 84 prosenttia kaikista päästöistä.

Ensiapuna olemme kompensoineet nämä päästöt yhteistyössä Compensaten kanssa, mutta syvällisempia sotasuunnitelmia on kehitteillä.

Tarkennuksia päästölaskentaan

Tarkimmin kyyläävät huomaavat, että 2020 lukemat poikkeavat aiemmin ilmoitetusta. Jälleen kerran harjoitus paransi tekemistä, ja laskenta tarkentui edellisestä vuodesta. Siksi me on palattu taaksepäin korjaamaan luvut vertailukelpoisiksi vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Aiemmin me pyydettiin meidän logistiikan yhteistyökumppaneilta raportit ostamamme tavaran kuljetuksista. Sitten tuli pieni ahaa-elämys, että voi jukra, eihän tää kerro oikeestaan mitään, sillä valtaosan rahdeista ostaa meidän puolesta tavarantoimittajat.

Tosiasiassa meillä oli siis dataa esimerkiks satunnaisista ylijäämän rahdeista, mutta ei esmes lainkaan joistakin kuljetuksista Särmän ja Terävän tehtailta. Meidän omat tuotteet muodostaa jo lähes puolet kaikesta myynnistä, joten niiden kuljettelu ois aika relevanttia saada sisällytettyä näihin laskuihin. Puhumattakaan siitä, että niiden kuljetukset on suoraan meidän vaikutuspiirissä, ja niille me voidaan tehdäkin jotain.

Siksi me tehtiinkin nyt niin, että laskettiin, kuinka monta tonnia tavaraa meidän omien merkkien tuotteita on mistäkin tehtaasta tilattu tänä vuonna, ja millaisen matkan ne ovat kulkeneet. Näiden perusteella saatiin määriteltyä kaikkien omien tuotteiden tehtaalta varastoon roudaamisen päästöt. Samalla skipattiin kokonaan ne kuljetusliikkeiden raportit, jotka liittyivät sisääntulevaan rahtiin, ja poimittiin niistä vain asiakkaille lähetettyjen pakettien päästöt.

Vanhan vs. uuden laskentarajauksen mukaiset päästöt

2020 2021
Vanha rajaus 1227 tCO2e 1273 tCO2e
Uusi rajaus 1144 tCO2e 1246 tCO2e
Erotus 27 tCO2e

Tämähän nyt näyttää sillain ikävältä, että me niinku lintsataan 27 tonnin kanssa. Todellisuudessa me lintsataan vielä suuremman päästömäärän kanssa, sillä kansainvälisen päästölaskentaprotokollan mukaan meidän pitäs laskea ihan kaikki päästöt kaikista meidän ostoksista mukaan meidän hiilijalanjälkeen, kattaen siis kaiken toimistolle hankituista kahvikupeista näihin tavarantoimittajien tuotteisiin, jotka muodostaa n. 35 % meidän myynnistä. Harmillisesti tavarantoimittajien tuotteiden osalta meille kertynyt data on vielä niin puutteellista, että sen kerääminen ja korjaaminen vaatii hyvin paljon aikaa ja resursseja, jotta saadaan pyöritettyä omien tuotteiden laskentaa vastaavat luvut niille.

Vastuualueen rajaus

Me ollaan hyvienpuolulaisia, eli ollaan valmiita näkemään vaivaa hyvän eteen, eikä tässä siis oo kyse laiskottelusta. Mutta vähän täytyy myös valita taistelujaan: keskitytäänkö päästölaskennan hinkkaamiseen, vai käytetäänkö resurssit siihen, että niitä päästöjä saatais pienennettyä?

Tärkeintä ois kyetä mittaamaan tarkasti juttuja, joihin meillä on vaikutusvaltaa, ja jotka on merkittäviä päästölähteitä ja lähteä korjaamaan niitä ensin. Niinpä me tultiin yhdessä meidän laskentakumppanin kanssa siihen tulokseen, että otetaan koppi selkeästi meidän omista tuotteista ja liiketoiminnasta nyt tähän kärkeen, sillä niiden osalta me tiedetään tarkalleen niiden painot, kuljetusmuodot ja tehtaat, joilta ne on lähtenyt. Lisäksi niiden päästöt on myös suoraan seurausta meidän olemassaolosta ja yritystoiminnan pyörittämisestä.

Siksi tässä vaiheessa me rajataan laskenta siis seuraaviin:

  • Konalassa toimivan kiinteistön energiankulutus ja jätteet
  • Omien brändien tuotteiden valmistaminen ja kuljettaminen Varustelekalle
  • Kaikkien valikoimassa olevien tuotteiden lähettäminen asiakkaille, eli asiakkaiden tekemien tilausten kuljetukset ja niihin tarvittavat pakkausmateriaalit

Puuttumaan jää tällä erää muiden brändien tuotteiden valmistamisesta ja niiden sekä ylijäämän Konalaan kuljettamisesta syntyvät päästöt. Näistä siis satunnainen siivu oli mukana aiemmissa laskelmissa ja jää nyt pois. Ehkä jossakin vaiheessa me saadaan näistäkin joku arvio aikaiseksi, mutta tehtävien töiden listalla se siirtyy nyt häntäpäähän.

Lisäks tokihan olis tosi kiva, jos meillä ois niin paljon fyrkkaa, että voitais kompensoida kaikkien muidenkin kaikki päästöt, mutta se ei ihan vielä onnistu. Tässä samalla siis myös terveisiä muille firmoille, että viimeistään nyt kantsis kaikkien muidenkin ruveta kattomaan ympäristövaikutuksiaan sillä silmällä.

Etiäpäin

Edellinen Epäeettisyysohjelma on kantanut meitä kivasti vuodet 2019-2021 ja ollaan saatu hyvä startti tähän hommaan. Mehän otettiin vuonna 2021 palkkalistoille tyyppi, jonka tehtävänä ois luotsata tätä hommaa eteenpäin jatkossa. Edellisessä Epäeettisyysohjelmassa määritellyt painopisteet - materiaalitehokkuus, vastuulliset hankinnat ja tuotanto sekä logistiikan vaikutusten minimointi - säilyvät, mutta tarkotuksena ois saada selkeitä mittareita ja virstanpylväitä tuleville vuosille. Tätä työtä tehään vuoden 2022 jälkipuolisko, jotta saadaan ihan oikea battle plan sille, miten päästöistä hankkiudutaan eroon, koska ollaan luvattu, että ainakin puolesta päästään eroon ennen vuosikymmenen vaihtumista.

Tomaatti-kasvi hiilikasassa

Lue myös

Loading...