Opas toiminnallisen ampumaharrastuksen pariin

Jaa Facebookissa Jaa Facebookissa

Varustelekan ja InRangeTV:n järjestämien Brutality-kilpailujen vuoksi monella kiinnostuneella on herännyt kysymys, miten aloittaa toiminnallinen ampumaharrastus. Tässä on yleiskatsaus mahdollisesta polusta harrastuksen pariin: mistä aloittaa ja mitä seikkoja kannattaa ottaa huomioon. Artikkelissa niputetaan surutta kaikki toiminnalliset lajit yhdeksi köntiksi, eikä aleta käymään jokaisen disipliinin lajikohtaisia koukeroita tarkasti läpi.

Sananen eri lajeista

Suomessa harrastetaan merkittävissä määrin neljää modernia toiminnallista ampumalajia. Isoimmat ja vanhimmat ovat IPSC ja SRA. Uudempi tulokas 2010-luvun alusta on IDPA ja tuoreimpana 2-Gun Action Match, jota edustaa nuo meidän Brutality-kilpailut.

Ampumaurheilija vesihaudassa Finnish Brutalityssa

Mikä näistä sitten on se paras, realistisin ja magein? Sanotaan nyt suoraan, ettei sellaista ole. Kaikissa lajeissa on kyse hyvin eristetysti ampuma- ja aseenkäsittelytaidosta, eikä se ydinajatus muutu mihinkään kosmeettisista eroista. Vaaditut taidot ovat pitkälti samankaltaisia lajista riippumatta ja ristikkäishyödyt suuria. Taitavan tekijän suorituskyky ei katoa (tai lisäänny) siitä, onko yllä maastopuku vai sponsoroitu urheilupaita.

Käytettävien aseiden määrä tekee selvän eron lajien välille. IPSC sopii yhden aseen kanssa harrastamiseen, oli se sitten kivääri, pistooli, revolveri tai haulikko. Lajiin kuuluu myös .22 LR Mini-Rifle sekä kuulapyssyillä ammuttava Action Air. IDPA on myös yhden aseen laji, mutta keskittyy käsiaseisiin. SRA ja 2-Gun Action Match ovat kiväärillä ja pistoolilla ammuttavia lajeja, SRA:ssa ammutaan jonkin verran myös haulikolla. Brutalityissä ampuja laitetaan fyysisesti koville - vähän kuten ampumahiihdossa - ja muissa lajeissa tätä elementtiä ei samassa mittakaavassa ole.

Varustelekan valikoima - kuten arvata saattaa - palvelee parhaiten SRA:ta ja Brutality-kilpailuja, koska näissä käytetään eniten kenttäkelpoisia vermeitä varsinaisten urheiluvarusteiden sijaan.

Turvallinen aseenkäsittely ja perusampumataito

Ennen kuin voi juosta, on hyvä oppia ensin ryömimään, konttaamaan, ja sitten kävelemään. Sama pätee toiminnallisiin ampumalajeihin. Oleellista on ensin omaksua turvallinen aseenkäsittely ja riittävä perusampumataito. Perusteiden opettelu rauhakseltaan on kivijalka, jolle rakentuu ensisijaisesti turvallisuus ja myöhemmin nopeampi suorituskyky.

Turvallista aseenkäsittelyä

Alkuun pääsee esimerkiksi eri seurojen, ampumaratojen tai MPK:n aloittelijoiden kursseilta tai perusvuoroilla, joissa on mahdollisuus saada opastusta ja lainakalustoa. Älä unohda ilma-aseita: ampuminen on ampumista, ja nämäkin lasketaan vaadituksi harrastamiseksi myöhemmin omia lupia hakiessa.

Jos ammunnan pariin tulee ihan uutena, kannattaa rohkeasti sanoa tämä kurssin tai harjoituksen vetäjälle ja pyytää henkilökohtaista ohjausta perusteisiin. Perus pistooliammunta 25 m matkalta tai kiväärillä makuulta 150 m matkalla tarjoaa hyvät olosuhteet tottua ampuma-aseisiin, aseenkäsittelyyn, tähtäämiseen, laukaisuun ja muihin perusteisiin. Tässä vaiheessa selkäytimeen pitäisi iskostua, miten rataympäristössä toimitaan ja neljä aseenkäsittelyn sääntöä:

 1. Asetta käsitellään aina kuten se olisi ladattu*
 2. Aseella ei osoiteta mitään, mitä ei olla valmiita tuhoamaan
 3. Sormi menee liipaisimelle vain, kun on tehty tietoinen ampumapäätös
 4. Ampujan pitää olla tietoinen maalista, ja mitä maalin edessä ja takana on

* Jos mielestäsi juuri tämä ase on juuri nyt tyhjä, lue kohta 1 uudestaan.

Perusteita opetellessa ei kannata vielä vaivata päätään varusteilla turhan paljoa. Seuroilla, kaupallisilla radoilla ja MPK:lla on tarvittavaa kalustoa lainattavaksi tai vuokrattavaksi, ja alkuun pääsee ilman omia ostoksia.

Jos ampuminen tuntuu omalta jutulta ja tuntuu jatkuvan, kannattaa ensin hankkia omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Omat suojavarusteet ovat hygieniatekijä ja lasien ja kuulosuojainten istuvuus on myös mukavuutta. Jos vain taloudellisesti on mahdollista, niin kuulosuojaimissa ja suojalaseissa ei kannata hakea halvinta vaihtoehtoa. Kunnon aktiivisuojaimet ja laadukkaat suojalasit palvelevat pitkään ja tekevät harjoittelusta mukavaa ja turvallista.

Kohti toiminnallista ammuntaa

Kun turvallinen aseenkäsittely on omaksuttu ja perusteet on paikallaan ampuessa plakkarissa, voi siirtyä toiminnallisemman harjoittelun suuntaan. Useat seurat, yhdistykset ja MPK järjestävät aloittelijoiden kursseja ja harjoitusvuoroja toiminnalliseen ammuntaan ja aseenkäsittelyyn.

Johdettua toimintaa kilpailussa

Tyypillisesti vuoroilla tai kursseilla siirrytään pois ampumakatoksesta ja aletaan harjoittelemaan ampumista ja aseenkäsittelyä dynaamisemmin. Peliin tulee tällöin erilaiset ampuma-asennot, useampien laukausten ampuminen, maalinvaihdot, lippaanvaihdot ja lopulta liike. Edelleen on syytä kiiruhtaa hitaasti ja opetella perusteet hyvin. Turvallisen aseenkäsittelyn merkitys korostuu entisestään toiminnan monimutkaistuessa ja tämä on myös aloittavan ampujan hyvä pitää mielessä.

Kun ensipuraisu toiminnallisempaan harjoitteluun on saatu, on johdonmukaista hakeutua esimerkiksi SRA-kurssille tai IPSC:n turvallisen ampujan kurssille. Näillä kursseilla käydään läpi turvallinen aseenkäsittely, ampumaurheiluun liittyvää lainsäädäntöä, lajikohtaiset säännöt, ja treenataan turvallista aseenkäsittelyä sekä hiotaan ampumataitoa. Kurssit kulminoituvat ampujan tietojen ja taitojen testaamiseen teoriakokeella ja ampumataitotestillä. Kurssin hyväksytysti suorittanutta henkilöä pidetään tiedoiltaan ja taidoiltaan turvallisena ampujana, joka voi osallistua harjoituksiin ja kilpailuihin ilman erillistä ohjausta.

Yleensä toiminnallisiin treeneihin ja kursseille löytyy lainavarusteita seuroilta, yhdistyksiltä ja MPK:lta, joten säästöpossua ei tarvitse murskata varusteiden vuoksi. Jos treenejä kiertää enempi ja käytettävät aseet on tiedossa, niin oma vyövarustus ja joku kantolaite lippaille voi olla järkevä investointi. Kannattaa kuitenkin ottaa varustautuminen maltilla vielä tässä vaiheessa, sillä mahdollisesti hankittavat omat aseet ja muotoutuvat lajipreferenssit voivat vaikuttaa siihen, mitä varustetta oikeasti tarvitsee.

Kurssilla lainatun tai vuokratun aseen kanssa opittuja taitoja on suureksi hyödyksi kerrata kotona. Tähän käyttöön erinomaisia vaihtoehtoja ovat esim. SIRT-aseet sekä Airsoft-aseet. Menneinä aikoina vain leluiksi mielletyt vekottimet ovat kehittyneet ja käytännössä kaikki ampuma-asekouluttajat puhuvat nykyään niiden puolesta. Kuten kaikkien harjoitteluvälineiden kohdalla, on niissäkin rajoitteensa, mutta oikealla tavalla harjoitellessa oppii oikeita asioita.

Lisää treeniä, kilpailun aloittaminen ja oma kalusto

Kun SRA-kortti ja/tai turvallisen ampujan status on plakkarissa, laajenevat harjoittelumahdollisuudetkin. Useissa seuroissa ja yhdistyksissä yleisille vuoroille on ehtona todistettu status riittävästä osaamisesta. Nyt käytännössä treenaaminen alkaa, joten kannattaa olla utelias ja hakea oppia monipuolisesti erilaisista ammunnoista. Myös erilaiset kaupalliset kurssit ovat oiva tapa kasvattaa omaa osaamistaan.

Treenin jatkeena ja mittatikkuna toimii kilpailut. Kilpailu jännittää alkuun kaikkia, se on ihan normaalia ja haaste, jonka ylittäminen palkitsee. Kisaamista ei ole tarpeen ottaa liian vakavasti, vaikka olisi tosissaan. Kilpailut on hyvää treeniä ja niissä pääsee testaamaan omaan taitotasoa hauskasti ja turvallisesti. Mitattavan suorituksen ja yleisön tuoma paine on hyvästä ja antaa uudenlaista näkökulmaa omaan suoritustasoon.

Viimeistään tässä vaiheessa on ajankohtaista omien aseiden ja varusteiden hommaaminen. Aseiden osalta kannattaa edetä analyyttisesti, että mikä ratkaisu olisi itselleen paras. Internetissä on monenmoista totuutta ja foorumeilla keskustelu on aika usein valitettavan polarisoitunutta. Kannattaa jutella kokeneempien ampujien kanssa heidän ratkaisuistaan, pyrkiä testaamaan erilaisia aseita ja luoda kuvaa, millainen lähestymistapa sopisi omaan ampumaharrastukseen.

Ainoana peukalosääntönä voisi todeta, että kannattaa kerralla hommata niin laadukkaat aseet, kuin mihin vaan on taloudellisesti kykyä. Buy once, cry once pätee tässä aika vahvasti. Patruunakulujen osuus kokonaisuudesta tulee olemaan niin suuri, ettei itse aseen hankintahinta ole merkittävä.

Aseluvan hakeminen

Uuden tulikepin saa kaupasta rahaa ja hankkimislupaa vastaan. Hankintalupaan vaadittavat edellytykset on kuvattu ampuma-aselaissa. Karkeasti yksinkertaistettuna lupaa haettaessa pitää olla:

 • Aseelle tulee olla hyväksytty käyttötarkoitus, tässä tapauksessa urheiluammunta
 • Harrastaneisuutta hakemallasi asetyypillä: 1 vuosi kiväärillä* tai 2 vuotta pistoolilla. Tämä todistetaan ampuma-asekouluttajan (AAK) antamalla todistuksella
 • Haettaessa ERVA-lupaa normaalien lippaiden käyttöä varten tulee luvanhakijan olla kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12 kk
 • Ikäraja kivääreille 18 vuotta, pistoolit 20 vuotta

* Vaatimus koskee yli 10 patruunan lippaalla varustettuja itselataavia kivääreitä, siis juuri niitä joita toiminnallisessa ammunnassa pääasiassa käytetään. Alle vuoden harrastaneisuus riittää pienemmän lippaan kanssa, luvan voi myöhemmin päivittää kattamaan normaalit 30 patruunan lippaat.

Jälleen kerran, internetti on täynnä mitä ihmeellisimpiä tarinoita ja neuvoja ampuma-aselupiin liittyen. Kannattaa siis pitää pää kylmänä ja lukea ampuma-aselaki läpi ja Poliisin ohjeet ampuma-aseluvan hakemisesta. Jos menettelytavoista jää epäselvyyttä, pystyy oman seuran ampuma-asekouluttaja varmasti neuvomaan. Paperityöt kannattaa tehdä lain ja asetuksen mukaisesti, niin lupaviranomaisen on helppo tehdä oma työnsä. Realismin nimissä on todettava, että Poliisilaitosten välillä on vaihtelevia käytäntöjä, mutta apua saa parhaiten siltä omalta ampuma-asekouluttajalta.

Varustelukierre

Viimeistään aseet hankittuaan tarvitsee itselleen ja omaan käyttötarkoitukseen sopivat varusteet. Oma harrastamisen painopiste ja harjoitettava laji sanelee pitkälti sen, mikä on tarpeen. Jos oma harrastaminen on enempi SRA:n TST-luokkaa ja taktisia kursseja, niin varustus muokkautuu noiden vaatimusten mukaan ja tavaramäärä on isompi. Jos mieltymys on enemmän IPSC:n tai SRA:n avoimeen luokkaan kallellaan, niin varustautuminen on luonteeltaan erilaista.

Kuten arvata saattaa, meidän valikoimamme palvelee paremmin reserviläisampujia, ja se näkyy valikoimassamme.

Tärkeimmät komponentit varustuksessa on hyvä pistoolikotelo, tukeva vyö ja itselleen sopiva kantolaite kiväärin lippaille ja muulle materiaalille. Pistoolikotelon kannattaa olla sellainen, että se varmasti pitää pistoolin tallessa ja on toki harrastettavan lajin sääntöjen mukainen.

Yhden aseen lajeissa ei välttämättä tarvitse muita varusteita, kuin vyön ja siihen sopivat lipastaskut ja asekotelot. Kiväärinkin lippaita kulkee vyöllä aivan hyvin pari kappaletta.

Riippuen lajista ja omista treenitouhuista, saattaa chestrig, taisteluliivi tai jopa plate carrier olla perusteltu. Kantolaitteessa pitäisi karkeasti kulkea vähintään 3 kiväärin lipasta, EA-kamat, kiristysside ja vaikka kenttäpullo. Ehkä keskeisenä vinkkinä voisi heittää, että kaikkea PALS-alaa ei tarvitse täyttää taskuilla. Lisäksi kannattaa käyttää aikaa ja ajatusta taskujen järkevälle sijoittelulle. Mitään yleispätevää ohjetta tähän ei ole, mutta seuraavat periaatteet auttaa alkuun:

 • Lippaat tukikäden puolelle tai keskilinjalle
 • Ei isoja taskuja pistoolikotelon puoleiselle kyljelle
 • Asekäden olkapää kannattaa pitää vapaana taskuista sun muista
 • Liivi kannattaa pitää riittävän litteänä, että pystyy ampumaan makuultakin

Jälleen kerran kannattaa kerralla ostaa niin hyvät vehkeet, mihin rahat riittää. Ei ole järkeä laittaa isoja setelejä kalliiseen pistoolin ja sitten roikottaa sitä jossain rimpulakotelossa. Hyvä kotelo on myös turvallisuustekijä. Vyön tukevuus ja sopivuus ovat oleellisia mukavuustekijöitä. Huonosti istuva tai lörppö vyö haittaa suoritusta ja alkaa ottaa päähän pitkän ratapäivän aikana.

Ikuinen oppiminen

Gunsite Academy

Toiminnallinen ammunta lajista riippumatta on haastavaa ja palkitsevaa. Aina on uutta opittavaa, ja perusteissa ei voi koskaan olla liian hyvä. Paine toimia nopeasti on kova, mutta tarkkuus ei saisi kärsiä siitä liikaa. Tasapaino näiden välillä riippuu aina tilanteesta ja sen löytäminen sekunnin murto-osassa on taito, jossa voi oppia vain paremmaksi, mutta ei koskaan täydelliseksi. Tässä ehkä piileekin näiden lajien kiehtovuus.

Toiminnallinen ammunta on myös hyvää harjoittelua niin reserviläisille kuin ampuma-asetta työkseen kantaville viranomaisillekin. Harrastuksen jatkuessa kannattaa altistaa itsensä mahdollisimman monipuolisille opeille ja koettaa ammentaa osaamista useista lähteistä.

Paikkoja päästä alkuun

Muuta tietoa

Lue myös

Artikkelin tuotteita

Särmä TST Mechanix The Original hanskat, M05
Särmä TST Mechanix The Original hanskat, M05
29.99 EUR
Vain Varustelekasta: Mechanix The Original -hanskat kotimaisella M05-maastokuviolla! Mahdollisuus peittää itsensä ihan kirjaimellisesti päästä varpaisiin kurkkusalaatilla otti näiden myötä aimo harppauksen eteenpäin.
Särmä TST RK Open Top lipastasku, M05 metsäkuvio Särmä TST RK Open Top lipastasku, vihreä Särmä TST RK Open Top lipastasku, M05 lumikuvio
Särmä TST RK Open Top lipastasku
Särmä TST RK Open Top lipastasku
26.95 EUR 34.99 EUR
RK:n muovilippaat ovat yleisimpiä rynnäkkökiväärin lippaita pulleampia, eivätkä tämän vuoksi tahdo sopia useimpiin open-top pikavetotaskuihin. Ratkaisu pulmaan: tämä tasku on suunniteltu varta vasten RK:n lippaille. Ei mitään ruudinkeksimistä, yleisen mallin pohjalta jalostettu tasku Suomen Erityisolosuhteisiin™
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, L/XL Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Vihreä, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Vihreä, L/XL Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 lumikuvio, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 lumikuvio, L/XL
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla
244.98 EUR
PC18 on suomalaiselle käyttäjälle suunniteltu, erittäin "PV-yhteensopiva" plate carrier -suojaliivi. Monipuolisesti muokattavissa loppukäyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja yhteensopiva markkinoilta valmiiksi löytyvien lisätarvikkeiden kanssa.
Revision Sawfly Max ballistiset suojalasit, Essential Kit, Regular, Ranger Green
Revision Sawfly Max ballistiset suojalasit, Essential Kit
Revision Sawfly Max ballistiset suojalasit, Essential Kit
89.99 EUR
Revision Sawfly Max on kevyt ja kestävä suojalasi, jonka ohuet sangat parantavat käyttömukavuutta kuulosuojainten ja viestivälineiden kanssa. Linssi puolestaan tarjoaa hyvän näkökentän ja kattavan ballistisen suojan. Lopputuloksena on kerta kaikkiaan vain hiton hyvät lasit silmiesi suojaksi melkein missä vaan paitsi veden alla.
Särmä TST LW18 Chest Rig, vihreä Särmä TST LW18 Chest Rig, valkoinen
Särmä TST LW18 Chest Rig
Särmä TST LW18 Chest Rig
69.99 EUR
Kevytrakenteinen Chest Rig -varusteliivi tärkeimpien tappelutarpeiden kantoon. Rakennettu kokonaan nauhastosta, eli hengittää pirun hyvin. Hinta-laatusuhteeltaan aika voittamaton valmiste, ja aika paljon parempi kuin M05 reisitelakka tai kengännauhoista ja irtohihnoista kasatut viritelmät.
Sordin Supreme MIL AUX Neckband aktiivikuulosuojaimet
Sordin Supreme MIL AUX Neckband aktiivikuulosuojaimet
589.99 EUR
Sordinin MIL-standardien mukaiset kuulosuojaimet karuimpiin hommiin ja totisista totisimpiin tilanteisiin! Sordinin Supreme on matalaprofiilinen aktiivinen kuulosuojain metsästykseen, ammuntaan ja vaativaan ammattikäyttöön. Suojattu elektroniikka takaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa. Niskasanka lisää käyttömukavuutta kypärän tai muun päähärpäkkeen kanssa, nämä mahtuu esimerkiksi aika kivasti Särmä TST lierihatun alle.
Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla, M05 metsäkuvio, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla, M05 metsäkuvio, L/XL Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla, Vihreä, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla, Vihreä, L/XL
Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla
Särmä TST PC18 Plate Carrier elastisella Cummerbundilla
224.98 EUR
PC18 on suomalaiselle käyttäjälle suunniteltu, erittäin "PV-yhteensopiva" plate carrier -suojaliivi. Monipuolisesti muokattavissa loppukäyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja yhteensopiva markkinoilta valmiiksi löytyvien lisätarvikkeiden kanssa.
Clenzoil Multi-Caliber Kit aseenpuhdistussarja
Clenzoil Multi-Caliber Kit aseenpuhdistussarja
49.99 EUR
Pullisteleeko asekaappi kaiken maailman pyssyjä ja toki kaiken maailman kaliipereissa? Tästä sulle näpsäkkä ja pieneen tilaan menevä puhdistussarja, jolla sutaiset törkyt pois piipuistasi tien päällä ja miksei kotonakin – jos puhdistuspuikoille ei vaan ole enää tilaa arsenaalisi turvottamassa sotahuoneessa.
1
Joulu-Pati, Bob the Christmas Bullet

Mistletoe
💋
Loading...