Opas toiminnallisen ampumaharrastuksen pariin

Jaa Facebookissa Jaa Facebookissa

Varustelekan ja InRangeTV:n järjestämien Brutality-kilpailujen vuoksi monella kiinnostuneella on herännyt kysymys, miten aloittaa toiminnallinen ampumaharrastus. Tässä on yleiskatsaus mahdollisesta polusta harrastuksen pariin: mistä aloittaa ja mitä seikkoja kannattaa ottaa huomioon. Artikkelissa niputetaan surutta kaikki toiminnalliset lajit yhdeksi köntiksi, eikä aleta käymään jokaisen disipliinin lajikohtaisia koukeroita tarkasti läpi.

Sananen eri lajeista

Suomessa harrastetaan merkittävissä määrin neljää modernia toiminnallista ampumalajia. Isoimmat ja vanhimmat ovat IPSC ja SRA. Uudempi tulokas 2010-luvun alusta on IDPA ja tuoreimpana 2-Gun Action Match, jota edustaa nuo meidän Brutality-kilpailut.

Ampumaurheilija vesihaudassa Finnish Brutalityssa

Mikä näistä sitten on se paras, realistisin ja magein? Sanotaan nyt suoraan, ettei sellaista ole. Kaikissa lajeissa on kyse hyvin eristetysti ampuma- ja aseenkäsittelytaidosta, eikä se ydinajatus muutu mihinkään kosmeettisista eroista. Vaaditut taidot ovat pitkälti samankaltaisia lajista riippumatta ja ristikkäishyödyt suuria. Taitavan tekijän suorituskyky ei katoa (tai lisäänny) siitä, onko yllä maastopuku vai sponsoroitu urheilupaita.

Käytettävien aseiden määrä tekee selvän eron lajien välille. IPSC sopii yhden aseen kanssa harrastamiseen, oli se sitten kivääri, pistooli, revolveri tai haulikko. Lajiin kuuluu myös .22 LR Mini-Rifle sekä kuulapyssyillä ammuttava Action Air. IDPA on myös yhden aseen laji, mutta keskittyy käsiaseisiin. SRA ja 2-Gun Action Match ovat kiväärillä ja pistoolilla ammuttavia lajeja, SRA:ssa ammutaan jonkin verran myös haulikolla. Brutalityissä ampuja laitetaan fyysisesti koville - vähän kuten ampumahiihdossa - ja muissa lajeissa tätä elementtiä ei samassa mittakaavassa ole.

Varustelekan valikoima - kuten arvata saattaa - palvelee parhaiten SRA:ta ja Brutality-kilpailuja, koska näissä käytetään eniten kenttäkelpoisia vermeitä varsinaisten urheiluvarusteiden sijaan.

Turvallinen aseenkäsittely ja perusampumataito

Ennen kuin voi juosta, on hyvä oppia ensin ryömimään, konttaamaan, ja sitten kävelemään. Sama pätee toiminnallisiin ampumalajeihin. Oleellista on ensin omaksua turvallinen aseenkäsittely ja riittävä perusampumataito. Perusteiden opettelu rauhakseltaan on kivijalka, jolle rakentuu ensisijaisesti turvallisuus ja myöhemmin nopeampi suorituskyky.

Turvallista aseenkäsittelyä

Alkuun pääsee esimerkiksi eri seurojen, ampumaratojen tai MPK:n aloittelijoiden kursseilta tai perusvuoroilla, joissa on mahdollisuus saada opastusta ja lainakalustoa. Älä unohda ilma-aseita: ampuminen on ampumista, ja nämäkin lasketaan vaadituksi harrastamiseksi myöhemmin omia lupia hakiessa.

Jos ammunnan pariin tulee ihan uutena, kannattaa rohkeasti sanoa tämä kurssin tai harjoituksen vetäjälle ja pyytää henkilökohtaista ohjausta perusteisiin. Perus pistooliammunta 25 m matkalta tai kiväärillä makuulta 150 m matkalla tarjoaa hyvät olosuhteet tottua ampuma-aseisiin, aseenkäsittelyyn, tähtäämiseen, laukaisuun ja muihin perusteisiin. Tässä vaiheessa selkäytimeen pitäisi iskostua, miten rataympäristössä toimitaan ja neljä aseenkäsittelyn sääntöä:

 1. Asetta käsitellään aina kuten se olisi ladattu*
 2. Aseella ei osoiteta mitään, mitä ei olla valmiita tuhoamaan
 3. Sormi menee liipaisimelle vain, kun on tehty tietoinen ampumapäätös
 4. Ampujan pitää olla tietoinen maalista, ja mitä maalin edessä ja takana on

* Jos mielestäsi juuri tämä ase on juuri nyt tyhjä, lue kohta 1 uudestaan.

Perusteita opetellessa ei kannata vielä vaivata päätään varusteilla turhan paljoa. Seuroilla, kaupallisilla radoilla ja MPK:lla on tarvittavaa kalustoa lainattavaksi tai vuokrattavaksi, ja alkuun pääsee ilman omia ostoksia.

Jos ampuminen tuntuu omalta jutulta ja tuntuu jatkuvan, kannattaa ensin hankkia omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Omat suojavarusteet ovat hygieniatekijä ja lasien ja kuulosuojainten istuvuus on myös mukavuutta. Jos vain taloudellisesti on mahdollista, niin kuulosuojaimissa ja suojalaseissa ei kannata hakea halvinta vaihtoehtoa. Kunnon aktiivisuojaimet ja laadukkaat suojalasit palvelevat pitkään ja tekevät harjoittelusta mukavaa ja turvallista.

Kohti toiminnallista ammuntaa

Kun turvallinen aseenkäsittely on omaksuttu ja perusteet on paikallaan ampuessa plakkarissa, voi siirtyä toiminnallisemman harjoittelun suuntaan. Useat seurat, yhdistykset ja MPK järjestävät aloittelijoiden kursseja ja harjoitusvuoroja toiminnalliseen ammuntaan ja aseenkäsittelyyn.

Johdettua toimintaa kilpailussa

Tyypillisesti vuoroilla tai kursseilla siirrytään pois ampumakatoksesta ja aletaan harjoittelemaan ampumista ja aseenkäsittelyä dynaamisemmin. Peliin tulee tällöin erilaiset ampuma-asennot, useampien laukausten ampuminen, maalinvaihdot, lippaanvaihdot ja lopulta liike. Edelleen on syytä kiiruhtaa hitaasti ja opetella perusteet hyvin. Turvallisen aseenkäsittelyn merkitys korostuu entisestään toiminnan monimutkaistuessa ja tämä on myös aloittavan ampujan hyvä pitää mielessä.

Kun ensipuraisu toiminnallisempaan harjoitteluun on saatu, on johdonmukaista hakeutua esimerkiksi SRA-kurssille tai IPSC:n turvallisen ampujan kurssille. Näillä kursseilla käydään läpi turvallinen aseenkäsittely, ampumaurheiluun liittyvää lainsäädäntöä, lajikohtaiset säännöt, ja treenataan turvallista aseenkäsittelyä sekä hiotaan ampumataitoa. Kurssit kulminoituvat ampujan tietojen ja taitojen testaamiseen teoriakokeella ja ampumataitotestillä. Kurssin hyväksytysti suorittanutta henkilöä pidetään tiedoiltaan ja taidoiltaan turvallisena ampujana, joka voi osallistua harjoituksiin ja kilpailuihin ilman erillistä ohjausta.

Yleensä toiminnallisiin treeneihin ja kursseille löytyy lainavarusteita seuroilta, yhdistyksiltä ja MPK:lta, joten säästöpossua ei tarvitse murskata taisteluvarusteiden vuoksi. Jos treenejä kiertää enempi ja käytettävät aseet on tiedossa, niin oma taisteluvyö ja joku kantolaite lippaille voi olla järkevä investointi. Kannattaa kuitenkin ottaa varustautuminen maltilla vielä tässä vaiheessa, sillä mahdollisesti hankittavat omat aseet ja muotoutuvat lajipreferenssit voivat vaikuttaa siihen, mitä varustetta oikeasti tarvitsee.

Kurssilla lainatun tai vuokratun aseen kanssa opittuja taitoja on suureksi hyödyksi kerrata kotona. Tähän käyttöön erinomaisia vaihtoehtoja ovat esim. SIRT-aseet sekä Airsoft-aseet. Menneinä aikoina vain leluiksi mielletyt vekottimet ovat kehittyneet ja käytännössä kaikki ampuma-asekouluttajat puhuvat nykyään niiden puolesta. Kuten kaikkien harjoitteluvälineiden kohdalla, on niissäkin rajoitteensa, mutta oikealla tavalla harjoitellessa oppii oikeita asioita.

Lisää treeniä, kilpailun aloittaminen ja oma kalusto

Kun SRA-kortti ja/tai turvallisen ampujan status on plakkarissa, laajenevat harjoittelumahdollisuudetkin. Useissa seuroissa ja yhdistyksissä yleisille vuoroille on ehtona todistettu status riittävästä osaamisesta. Nyt käytännössä treenaaminen alkaa, joten kannattaa olla utelias ja hakea oppia monipuolisesti erilaisista ammunnoista. Myös erilaiset kaupalliset kurssit ovat oiva tapa kasvattaa omaa osaamistaan.

Treenin jatkeena ja mittatikkuna toimii kilpailut. Kilpailu jännittää alkuun kaikkia, se on ihan normaalia ja haaste, jonka ylittäminen palkitsee. Kisaamista ei ole tarpeen ottaa liian vakavasti, vaikka olisi tosissaan. Kilpailut on hyvää treeniä ja niissä pääsee testaamaan omaan taitotasoa hauskasti ja turvallisesti. Mitattavan suorituksen ja yleisön tuoma paine on hyvästä ja antaa uudenlaista näkökulmaa omaan suoritustasoon.

Viimeistään tässä vaiheessa on ajankohtaista omien aseiden ja varusteiden hommaaminen. Aseiden osalta kannattaa edetä analyyttisesti, että mikä ratkaisu olisi itselleen paras. Internetissä on monenmoista totuutta ja foorumeilla keskustelu on aika usein valitettavan polarisoitunutta. Kannattaa jutella kokeneempien ampujien kanssa heidän ratkaisuistaan, pyrkiä testaamaan erilaisia aseita ja luoda kuvaa, millainen lähestymistapa sopisi omaan ampumaharrastukseen.

Ainoana peukalosääntönä voisi todeta, että kannattaa kerralla hommata niin laadukkaat aseet, kuin mihin vaan on taloudellisesti kykyä. Buy once, cry once pätee tässä aika vahvasti. Patruunakulujen osuus kokonaisuudesta tulee olemaan niin suuri, ettei itse aseen hankintahinta ole merkittävä.

Aseluvan hakeminen

Uuden tulikepin saa kaupasta rahaa ja hankkimislupaa vastaan. Hankintalupaan vaadittavat edellytykset on kuvattu ampuma-aselaissa. Karkeasti yksinkertaistettuna lupaa haettaessa pitää olla:

 • Aseelle tulee olla hyväksytty käyttötarkoitus, tässä tapauksessa urheiluammunta
 • Harrastaneisuutta hakemallasi asetyypillä: 1 vuosi kiväärillä* tai 2 vuotta pistoolilla. Tämä todistetaan ampuma-asekouluttajan (AAK) antamalla todistuksella
 • Haettaessa ERVA-lupaa normaalien lippaiden käyttöä varten tulee luvanhakijan olla kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12 kk
 • Ikäraja kivääreille 18 vuotta, pistoolit 20 vuotta

* Vaatimus koskee yli 10 patruunan lippaalla varustettuja itselataavia kivääreitä, siis juuri niitä joita toiminnallisessa ammunnassa pääasiassa käytetään. Alle vuoden harrastaneisuus riittää pienemmän lippaan kanssa, luvan voi myöhemmin päivittää kattamaan normaalit 30 patruunan lippaat.

Jälleen kerran, internetti on täynnä mitä ihmeellisimpiä tarinoita ja neuvoja ampuma-aselupiin liittyen. Kannattaa siis pitää pää kylmänä ja lukea ampuma-aselaki läpi ja Poliisin ohjeet ampuma-aseluvan hakemisesta. Jos menettelytavoista jää epäselvyyttä, pystyy oman seuran ampuma-asekouluttaja varmasti neuvomaan. Paperityöt kannattaa tehdä lain ja asetuksen mukaisesti, niin lupaviranomaisen on helppo tehdä oma työnsä. Realismin nimissä on todettava, että Poliisilaitosten välillä on vaihtelevia käytäntöjä, mutta apua saa parhaiten siltä omalta ampuma-asekouluttajalta.

Varustelukierre

Viimeistään aseet hankittuaan tarvitsee itselleen ja omaan käyttötarkoitukseen sopivat varusteet. Oma harrastamisen painopiste ja harjoitettava laji sanelee pitkälti sen, mikä on tarpeen. Jos oma harrastaminen on enempi SRA:n TST-luokkaa ja taktisia kursseja, niin varustus muokkautuu noiden vaatimusten mukaan ja tavaramäärä on isompi. Jos mieltymys on enemmän IPSC:n tai SRA:n avoimeen luokkaan kallellaan, niin varustautuminen on luonteeltaan erilaista.

Kuten arvata saattaa, meidän valikoimamme palvelee paremmin reserviläisampujia, ja se näkyy valikoimassamme.

Tärkeimmät komponentit varustuksessa on hyvä pistoolikotelo, tukeva vyö ja itselleen sopiva kantolaite kiväärin lippaille ja muulle materiaalille. Pistoolikotelon kannattaa olla sellainen, että se varmasti pitää pistoolin tallessa ja on toki harrastettavan lajin sääntöjen mukainen.

Yhden aseen lajeissa ei välttämättä tarvitse muita varusteita, kuin vyön ja siihen sopivat lipastaskut ja asekotelot. Kiväärinkin lippaita kulkee vyöllä aivan hyvin pari kappaletta.

Riippuen lajista ja omista treenitouhuista, saattaa chestrig, taisteluliivi tai jopa plate carrier olla perusteltu. Kantolaitteessa pitäisi karkeasti kulkea vähintään 3 kiväärin lipasta, EA-kamat, kiristysside ja vaikka kenttäpullo. Ehkä keskeisenä vinkkinä voisi heittää, että kaikkea PALS-alaa ei tarvitse täyttää taskuilla. Lisäksi kannattaa käyttää aikaa ja ajatusta taskujen järkevälle sijoittelulle. Mitään yleispätevää ohjetta tähän ei ole, mutta seuraavat periaatteet auttaa alkuun:

 • Lippaat tukikäden puolelle tai keskilinjalle
 • Ei isoja taskuja pistoolikotelon puoleiselle kyljelle
 • Asekäden olkapää kannattaa pitää vapaana taskuista sun muista
 • Liivi kannattaa pitää riittävän litteänä, että pystyy ampumaan makuultakin

Jälleen kerran kannattaa kerralla ostaa niin hyvät vehkeet, mihin rahat riittää. Ei ole järkeä laittaa isoja setelejä kalliiseen pistoolin ja sitten roikottaa sitä jossain rimpulakotelossa. Hyvä kotelo on myös turvallisuustekijä. Vyön tukevuus ja sopivuus ovat oleellisia mukavuustekijöitä. Huonosti istuva tai lörppö vyö haittaa suoritusta ja alkaa ottaa päähän pitkän ratapäivän aikana.

Ikuinen oppiminen

Gunsite Academy

Toiminnallinen ammunta lajista riippumatta on haastavaa ja palkitsevaa. Aina on uutta opittavaa, ja perusteissa ei voi koskaan olla liian hyvä. Paine toimia nopeasti on kova, mutta tarkkuus ei saisi kärsiä siitä liikaa. Tasapaino näiden välillä riippuu aina tilanteesta ja sen löytäminen sekunnin murto-osassa on taito, jossa voi oppia vain paremmaksi, mutta ei koskaan täydelliseksi. Tässä ehkä piileekin näiden lajien kiehtovuus.

Toiminnallinen ammunta on myös hyvää harjoittelua niin reserviläisille kuin ampuma-asetta työkseen kantaville viranomaisillekin. Harrastuksen jatkuessa kannattaa altistaa itsensä mahdollisimman monipuolisille opeille ja koettaa ammentaa osaamista useista lähteistä.

Paikkoja päästä alkuun

Muuta tietoa

Lue myös

Artikkelin tuotteita

Särmä TST Operator Cap lippalakki, Musta Särmä TST Operator Cap lippalakki, M05 metsäkuvio Särmä TST Operator Cap lippalakki, M04 aavikkokuvio
Särmä TST Operator Cap lippalakki
Särmä TST Operator Cap lippalakki
39.99 EUR
Vihdoin meilläkin on turvapuolen operaattoreille ikioma lippis. Tunnetaan suuressa maailmassa nimellä operator cap tai contractor cap. Malliltaan suht samanmoinen kuin Särmä lippalakki, mutta eri matskulla ja muutamilla operaattoriystävällisillä parannuksilla. Soveltuu myös ressuille, sillä tää ärsyttää varmasti majureita.
Särmä TST RK Open Top lipastasku, M05 metsäkuvio Särmä TST RK Open Top lipastasku, vihreä Särmä TST RK Open Top lipastasku, M05 lumikuvio
Särmä TST RK Open Top lipastasku
Särmä TST RK Open Top lipastasku
34.99 EUR
RK:n muovilippaat ovat yleisimpiä rynnäkkökiväärin lippaita pulleampia, eivätkä tämän vuoksi tahdo sopia useimpiin open-top pikavetotaskuihin. Ratkaisu pulmaan: tämä tasku on suunniteltu varta vasten RK:n lippaille. Ei mitään ruudinkeksimistä, yleisen mallin pohjalta jalostettu tasku Suomen Erityisolosuhteisiin™
Särmä TST Pistoolin lipastasku, Ranger Green Särmä TST Pistoolin lipastasku, musta Särmä TST Pistoolin lipastasku, M05 metsäkuvio Särmä TST Pistoolin lipastasku, harmaanvihreä
Särmä TST Pistoolin lipastasku
Särmä TST Pistoolin lipastasku
36.99 EUR
Tässä yksinkertaisesti helvetin hyvä lipastasku kaikille kaksirivisille 9 mm pistoolin lippaille. Voit käyttää sitä eripituisten lippaiden kanssa sekä myös pienen valaisimen tai monitoimityökalun kuljetukseen.
Särmä TST L4 Taistelupaita, MultiCam Särmä TST L4 Taistelupaita, M05 metsäkuvio Särmä TST L4 Taistelupaita, vihreä Särmä TST L4 Taistelupaita, M04 aavikkokuvio
Särmä TST L4 Taistelupaita
Särmä TST L4 Taistelupaita
119.99 - 169.99 EUR
Kevyt ja hengittävä taistelupaita helpottaa lämpökuormaa ja parantaa jaksamista erityisesti kuumilla keleillä raskaiden suoja- ja varusteliivien alla. Aluspaitamaiseen torsoon kiinnitetyt pystykaulus ja maastotakkimaiset hihat suojaavat ja tarjoavat taskutilaa tärkeille pientavaroille. Kulutukselle alttiit kyynärpäät on viimeistelty Cordura-vahvistetuilla kyynärsuojataskuilla.
Haix Airpower Pro R
Haix Airpower Pro R
179.95 EUR 199.99 EUR
Näitä et saa ulkomailta - Haixin Airpower Pro R on suunniteltu suomalaisille tyypilliseen jalkaan ja pohjoisiin olosuhteisiin. Ehkä Haixin paras malli, etenkin just tänne leveyspiireille ihan ympärivuotiseen käyttöön.
Särmä TST RK lipas/monitoimitasku, M05 metsäkuvio Särmä TST RK lipas/monitoimitasku, vihreä Särmä TST RK lipas/monitoimitasku, M05 lumikuvio
Särmä TST RK lipas/monitoimitasku
Särmä TST RK lipas/monitoimitasku
39.99 EUR
Kahdelle RK/AK lippaalle, ensiapu- ja radiotaskuksi suunniteltu monikäyttöinen taskumalli. Perusajatuksena tässä taskussa on yksinkertainen modulaarisuus, kun sinulla on useampi näitä taskuja liivissä pystyt helposti mukauttamaan varustuksesi tilanteen mukaan.
Särmä TST Mechanix The Original hanskat, M05
Särmä TST Mechanix The Original hanskat, M05
29.99 EUR
Vain Varustelekasta: Mechanix The Original -hanskat kotimaisella M05-maastokuviolla! Mahdollisuus peittää itsensä ihan kirjaimellisesti päästä varpaisiin kurkkusalaatilla otti näiden myötä aimo harppauksen eteenpäin.
Särmä TST L4 Kenttähousut, M05 metsäkuvio Särmä TST L4 Kenttähousut, M04 aavikkokuvio
Särmä TST L4 Kenttähousut
Särmä TST L4 Kenttähousut
159.99 - 179.99 EUR
Harmittavatko PV:n maastopuku-paraatikompromissit? Niin meitäkin, siksi tehtiin Särmä TST L4 Kenttähousut, puhtaasti käytännön sanelemat maastohousut joissa majuriturvallisuutta ei olla mietitty pätkääkään. Fiksut materiaalit, hyvä istuvuus ja funktionaaliset yksityiskohdat tekevät L4 Kenttähousuista sen mitä maastohousujen pitäisi olla, mukavat ja toimivat.
Särmä TST kiväärin lipastasku, Ranger Green Särmä TST kiväärin lipastasku, M05 metsäkuvio Särmä TST kiväärin lipastasku, Harmaanvihreä
Särmä TST kiväärin lipastasku
Särmä TST kiväärin lipastasku
64.99 EUR
Markkinoiden paras kiväärin lipastasku/monitoimitasku, joka toimii oikeasti useilla erilaisilla kiväärien lippailla. Samaan taskuun saat sujautettua kätevästi esmes Arskan, AK:n ja RK:n lippaat, ja ne myös pysyvät siellä kovassakin menossa. Tasku toimii läpän tai kuminauhan kanssa sekä myös avoimena. Se sopii myös yleistaskuksi.
Särmä TST L4 Taisteluhousut, MultiCam Särmä TST L4 Taisteluhousut, M05 metsäkuvio Särmä TST L4 Taisteluhousut, vihreät Särmä TST L4 Taisteluhousut, mustat
Särmä TST L4 Taisteluhousut
Särmä TST L4 Taisteluhousut
239.99 - 329.99 EUR
Haluatko kestävät, joustavat ja kovaan toimintaan tarkoitetut housut, jotka sopivat niin hyvin päälle, että tuskin tuntuvat olevan jalassa? Tässä ne ovat – erittäin hyvin käyttäjän mitoille säädettävät, kulutusalttiista paikoista vahvistetut ja monipuolisella taskuvalikoimalla varustetut ylähyllyn tappeluhousut.
Särmä TST L4 Kenttätakki, MultiCam Särmä TST L4 Kenttätakki, M05 metsäkuvio Särmä TST L4 Kenttätakki, M04 aavikkokuvio
Särmä TST L4 Kenttätakki
Särmä TST L4 Kenttätakki
169.99 - 259.99 EUR
Harmittavatko PV:n maastopuku-paraatikompromissit? Niin meitäkin, siksi tehtiin Särmä TST L4 Kenttätakki, puhtaasti käytännön sanelema maastotakki jossa majuriturvallisuutta ei olla mietitty pätkääkään. Fiksut materiaalit ja yksityiskohdat tekevät L4 Kenttätakista mukavan käyttää kaikenlaisten taistelu/kantolaitevarustusten kanssa.
Särmä TST Ampujan vyö, Ranger Green Särmä TST Ampujan vyö, M05 metsäkuvio Särmä TST Ampujan vyö, Harmaanvihreä
Särmä TST Ampujan vyö
Särmä TST Ampujan vyö
154.99 EUR
Me haluttiin mahdollisimman toimiva ampujan vyö, joten suunniteltiin sellainen itse. Tämä on perkeleen jämäkkä, kestävä, mukava ja fiksusti mietitty vyö pomminkestävällä AustriAlpin Cobra-soljella ja laserleikatulla PALS-kujastolla. Lippaat ja muut palikat pysyvät just järkevästi siellä missä pitääkin.
AKU Selvatica Tactical Mid GTX, Ranger Green AKU Selvatica Tactical Mid GTX, Coyote AKU Selvatica Tactical Mid GTX, Mustat
AKU Selvatica Tactical Mid GTX
AKU Selvatica Tactical Mid GTX
174.99 EUR
Tässä olis puolivartiset maastokengät, jotka hengittää paremmin kuin monet kalvottomatkin kengät. Kengässä yhdistyy keveys ja hyvä tuki jalalle. Kengän ulkopuolella kulkevat pinnat on hitsattu litteiksi vähentämään takertumisia.
Särmä TST PC18 3xRK etupaneeli, M05 metsäkuvio Särmä TST PC18 3xRK etupaneeli, vihreä Särmä TST PC18 3xRK etupaneeli, M05 lumikuvio
Särmä TST PC18 3xRK etupaneeli
Särmä TST PC18 3xRK etupaneeli
74.99 EUR
Placard-tyyppinen vaihdettava etupaneeli kolmella RK/AK-lipastaskulla ja PALS-nauhakujastolla lisätaskujen kiinnitystä varten. Erillisten olkainten avulla tästä voi rakentaa myös erittäin kevyen Chest Rigin!
Sordin Supreme Pro-X aktiivikuulosuojaimet, Vihreä
Sordin Supreme Pro-X aktiivikuulosuojaimet, Vihreä
244.99 EUR
Sordin Supreme Pro-X -kuulosuojaimet SordinHEAR2™-audioprofiilien kera! Sordin on aika kova ja vakiintunut nimi kaikenmaailman sotilas- ja ampumaurheilupiireissä. Nämä ovat kunnon laadukkaat, kovaan käyttöön tehdyt aktiivikuulosuojaimet. Hyvä äänenlaatu, kestävät kovaakin käyttöä ja ovat vieläpä suht vesitiiviitkin joten soveltuvat muuallekin kuin ampumaradalle. Tämä on perinteinen headband-malli maastokuvioidulla pääpannan pehmusteella.
Velocity Systems SCARAB LT Plate Carrier, M05 metsäkuvio Velocity Systems SCARAB LT Plate Carrier, MultiCam
Velocity Systems SCARAB LT Plate Carrier
Velocity Systems SCARAB LT Plate Carrier
349.99 EUR
Tarviitko ylähyllyn taisteluvarustetta? Tätä kurotellessa alkaa jo ohuen ilmanalan vuoksi nenä vuotaa verta – huippuluokan plate carrier SCARAB LT Velocity Systemsiltä! Tämä on modulaarinen ja huippuominaisuuksilla varustettu levynkantolaite kaikille tositarvitsijoille tosihommiin, ja se on saatavilla eri kokoisina ja eri värityksillä.
Särmä TST Cobra varustevyö, Ranger Green
Särmä TST Cobra varustevyö
Särmä TST Cobra varustevyö
74.99 EUR
Tässäpä jämäkkä varustevyö pomminvarmalla Cobra-soljella. Erityisen hyvä Särmä TST Taisteluvyön tai jonkun muun vastaavan sisälle, mutta toimii myös ilman ja käy taatusti erilaiseksi arkivyöksi. Lukitus naksahtaa kiinni sen verran vakuuttavasti, että halvemmat kassakaapitkin kalpenevat.
Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla, Ranger Green, S/M Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla, Ranger Green, L/XL Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, S/M Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, L/XL
Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla
Särmä TST LVPC Plate Carrier elastisella lipastasku-cummerbundilla
239.98 EUR
Kun tehtävä edellyttää ainakin jossakin vaiheessa kaupungilla liikkumista kuin kuka tahansa meistä, Low-Vis Plate Carrier on sopiva valinta. Materiaalivalintojen ja huolella mietityn leikkauksen ansiosta LVPC istuu levyn päälle kuin maalattu ja vähentää ulkotakin läpi näkyviä kohoumia. Yhteensopiva useiden markkinoilta löytyvien lisätarvikkeiden ja komponenttien kanssa.
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, L/XL Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Vihreä, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Vihreä, L/XL Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 lumikuvio, S/M Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 lumikuvio, L/XL
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla
Särmä TST PC18 Plate Carrier PALS-cummerbundilla
244.98 EUR
PC18 on suomalaiselle käyttäjälle suunniteltu, erittäin "PV-yhteensopiva" plate carrier -suojaliivi. Monipuolisesti muokattavissa loppukäyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja yhteensopiva markkinoilta valmiiksi löytyvien lisätarvikkeiden kanssa.
Sordin Supreme Pro-X Slim aktiivikuulosuojaimet, Oranssi Sordin Supreme Pro-X Slim aktiivikuulosuojaimet, Vihreä Sordin Supreme Pro-X Slim aktiivikuulosuojaimet, Musta
Sordin Supreme Pro-X Slim aktiivikuulosuojaimet
Sordin Supreme Pro-X Slim aktiivikuulosuojaimet
289.99 EUR
Sordin Supreme Pro-X -kuulosuojaimet SordinHEAR2™-audioprofiilien kera! Sordin on aika kova ja vakiintunut nimi kaikenmaailman sotilas- ja ampumaurheilupiireissä. Nämä ovat kunnon laadukkaat, kovaan käyttöön tehdyt aktiivikuulosuojaimet. Hyvä äänenlaatu, kestävät kovaakin käyttöä ja ovat vieläpä suht vesitiiviitkin joten soveltuvat muuallekin kuin ampumaradalle. Tämä on Slim-malli nahkapäällysteisellä pääpannalla.
Särmä TST 3X Lippaan etupaneeli, Ranger Green Särmä TST 3X Lippaan etupaneeli, M05 metsäkuvio
Särmä TST 3X Lippaan etupaneeli
Särmä TST 3X Lippaan etupaneeli
179.99 EUR
Mikä voisi olla parempaa kuin Särmä TST kiväärin lipastasku? No, tää Plate carrierin etupaneeli, johon on integroitu kolme näitä maanmainioita lipastaskuja! Taskut on ns. multicaliber, joten niihin menee oikeasti mm. AR, RK/AK sekä 7.62 NATO -lippaat, ja ne myös pysyvät siellä. Monipuolisuutta lisää, että meidän X-valjaiden ja sopivien taskujen kanssa pariteltuna tästä saa myös kevyen mini chest rigin. Saksalaista laatutyötä.
Clenzoil Multi-Caliber Kit aseenpuhdistussarja
Clenzoil Multi-Caliber Kit aseenpuhdistussarja
49.99 EUR
Pullisteleeko asekaappi kaiken maailman pyssyjä ja toki kaiken maailman kaliipereissa? Tästä sulle näpsäkkä ja pieneen tilaan menevä puhdistussarja, jolla sutaiset törkyt pois piipuistasi tien päällä ja miksei kotonakin – jos puhdistuspuikoille ei vaan ole enää tilaa arsenaalisi turvottamassa sotahuoneessa.
Bollé IRI-s ballistiset aurinkolasit, Smoke Gray
Bollé IRI-s ballistiset aurinkolasit, Smoke Gray
19.99 EUR
No nyt olis tarjolla hätäset lasit, mutta myös oikein funktionaaliset ja laadukkaat. Soveltuvat erinomaisesti arkikäytön ohella ampumaharrastukseen, moottoripyöräilyyn ja vaikka mihin. Kahdellakympillä huippuostos.
Safariland 6378 ALS pistoolikotelo, Glock 17/22
Safariland 6378 ALS pistoolikotelo, Glock 17/22
74.99 EUR
Pistoolissa ei aina tarvitse kantaa optiikkaa, lasereita tai muita discovaloja. Jos mukana kulkee laadukasta itävaltalaista designia ilman nykyajan hömpötyksiä, Safariland 6378 on oiva peruskotelo fiksulla ALS-lukituksella ja sekä paddle- että vyökiinnityksellä.
Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Ranger Green, S/M Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla, Ranger Green, L/XL Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, S/M Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla, M05 metsäkuvio, L/XL
Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla
Särmä TST LVPC Plate Carrier PALS-cummerbundilla
234.98 EUR
Kun tehtävä edellyttää ainakin jossakin vaiheessa kaupungilla liikkumista kuin kuka tahansa meistä, Low-Vis Plate Carrier on sopiva valinta. Materiaalivalintojen ja huolella mietityn leikkauksen ansiosta LVPC istuu levyn päälle kuin maalattu ja vähentää ulkotakin läpi näkyviä kohoumia. Yhteensopiva useiden markkinoilta löytyvien lisätarvikkeiden ja komponenttien kanssa.
Särmä TST LW18 Chest Rig, vihreä Särmä TST LW18 Chest Rig, valkoinen
Särmä TST LW18 Chest Rig
Särmä TST LW18 Chest Rig
69.99 EUR
Kevytrakenteinen Chest Rig -varusteliivi tärkeimpien tappelutarpeiden kantoon. Rakennettu kokonaan nauhastosta, eli hengittää pirun hyvin. Hinta-laatusuhteeltaan aika voittamaton valmiste, ja aika paljon parempi kuin M05 reisitelakka tai kengännauhoista ja irtohihnoista kasatut viritelmät.
Sordin Supreme MIL AUX Neckband aktiivikuulosuojaimet
Sordin Supreme MIL AUX Neckband aktiivikuulosuojaimet
589.99 EUR
Sordinin MIL-standardien mukaiset kuulosuojaimet karuimpiin hommiin ja totisista totisimpiin tilanteisiin! Sordinin Supreme on matalaprofiilinen aktiivinen kuulosuojain metsästykseen, ammuntaan ja vaativaan ammattikäyttöön. Suojattu elektroniikka takaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa. Niskasanka lisää käyttömukavuutta kypärän tai muun päähärpäkkeen kanssa, nämä mahtuu esimerkiksi aika kivasti Särmä TST lierihatun alle.
Peltor SportTac Hunting aktiivikuulosuojaimet
Peltor SportTac aktiivikuulosuojaimet
Peltor SportTac aktiivikuulosuojaimet
159.99 EUR
Laadukkaat aktiivikuulonsuojaimet, suunniteltu erityisesti ampujille ja metsästäjille. Mukavat pitää päässä pitkiäkin aikoja.
Loading...